• Uppdaterad: 1 Mar, 2012

Våra kurser

Arenauniversitetet har stor erfarenhet av att utbilda opinionsbildare och representanter för fack, partier och intresseorganisationer i kommunikation. Inför hösten har vi tagit fram tre öppna kurser med lite olika inriktning beroende på vilken typ av texter du skriver och vilken funktion du har i din organisation.

Alla kurser innehåller träning i att tänka kommunikativt, att förstå mottagaren och att hitta kärnan i kommunikationen. Vi går igenom ett antal modeller och mallar som kan användas som stöd i planering och genomförande av kommunikationsinsatser.

Öppna kurser i våra nya kurslokaler på Sveavägen i Stockholm 2 + 1 dag med individuella skrivuppgifter mellan träffarna. Alla kurser innehåller:

  •       Både teori och praktik
  •       Individuell feedback
  •       Kursledare som är en del av det offentliga samtalet

Kommunikation för ombudsmän

  •       Dina ord och formuleringar är fackets ansikte utåt
  •       Kommunicera lag och avtal
Pris 13 000 kr exklusive 25 % moms


Kommunikation för utredare

  •        Skriv bättre rapporter
  •        Planera skrivprocessen för kommunikation och opinionsbildning
Pris 13 000 kr exklusive 25 % moms


Att skriva opinionsbildande texter

  •        Kommunikativt ledarskap
  •        Prioriteringar för opinionsbildning
Pris 13 000 kr exklusive 25 % moms.

Samtliga kurser kan ges som öppna kurser men vi kan också genomföra dem för din organisation.

Kontakta Johanna Lindell
johanna.lindell@arenagruppen.selindell-lil

 

Välkommen till Arenauniversitetet!