Kursen för utredare handlar om en process för att skriva bättre utredningar. Med hjälp av modeller för skrivande får du får utveckla din förmåga att skriva analyserande och utredande texter. Kursen handlar framförallt om att skriva rapporter som ska läsas och kommuniceras.

Kursen innehåller

  •       konkreta modeller och mallar för skrivande
  •       att kommunikation är ett sätt att tänka och handla
  •       att planera skrivprocessen för bästa genomslag

Vi utgår ifrån att du skriver rapporter och analyserande texter. På kursen tränar vi oss i att tänka kommunikativt, att förstå mottagaren och att hitta kärnan i det vi vill kommunicera. Vi går igenom ett antal modeller och mallar som kan användas som stöd i planering och genomförande av kommunikationsinsatser. Alla deltagare får skriva flera texter under kursen. Texterna diskuteras i gruppen och kursledaren ger individuell feed back.

Kursledare är Tomas Lindbom, pedagog, författare och journalist. Hans bok Skriv – för att bli läst är kurslitteratur på kursen. Tomas undervisar kursdeltagarna i skrivandets hantverk, ser till att varje deltagare vässar sin förmåga som skribent och ger individuell feedback på övningstexterna.

Kursen äger rum i våra nya lokaler på Sveavägen i Stockholm under 2+1 dagar med föreläsningar och skrivövningar samt med hemuppgifter mellan kursdagarna.

Datum öppen kurs 11, 12 november och 10 december

Pris 13 000 kr exklusive 25 % moms

Anmälan öppen kurs

Kursen kan också genomföras för en grupp inom en organisation.

Kontakta Johanna Lindell på telefon 08-522 574 61

E-post: johanna.lindell@arenagruppen.se

Välkommen till Arenauniversitetet!