…utan också en ledarskapsutbildning

Anna Sunesson, Personalenheten, Kommunal beställare av Arenauniversitetets skräddarsydda skrivkurser

Från att det fanns ett behov av att skriva bättre, så utvecklades samarbetet till kommunikation i stort. Idag har vi anordnat sju utbildningar, för anställda på vårt förbundsskontor, för utrednings-, IT- och kommunikationsenheten samt för alla enhetschefer. Alla medarbetare men särskilt cheferna bär ju organisationens varumärke och då är kommunikationen, och vilka man når, särskilt viktig.

En effekt av utbildningen är att vi idag har en större medvetenhet och förståelse för vikten av kommunikation, vi har fått ett annat språkbruk om kommunikation. Som en chef hos oss sa: ”Det var inte bara en kommunikationskurs, utan också en ledarskapskurs.” Det handlar om ta ansvar för vad man förmedlar och att lyssna.

Läraren hade verkligen en unik pedagogisk förmåga. En kursdeltagare uttryckte sig såhär: ”Jag har aldrig fått något jag skrivit så sönderrättat, men ändå känt att – gud vad bra jag är.”