Kursen handlar om att skriva opinionsbildande texter. Den riktar sig både till dig som skriver i eget namn och till dig som skriver underlag och hela texter åt andra. Vi pratar mycket om att förstå målgruppen och hur du kan prioritera för bästa genomslag.

Kursen innehåller

  •       konkreta modeller och mallar för skrivande
  •       att kommunikation är ett sätt att tänka och handla
  •       att bedriva ett ledarskap vid kommunikationsinsatser

Vi utgår ifrån att du skriver opinionsbildande texter för webb och papper. På kursen tränar vi oss i att tänka kommunikativt, att förstå mottagaren och att hitta kärnan i det vi vill kommunicera. Vi går igenom ett antal modeller och mallar som kan användas som stöd i planering och genomförande av kommunikationsinsatser. Alla deltagare får skriva flera texter under kursen. Texterna diskuteras i gruppen och kursledaren ger individuell återkoppling.

Kursledare är Tomas Lindbom, pedagog, författare och journalist. Hans bok Skriv – för att bli läst är kurslitteratur på kursen. Tomas undervisar kursdeltagarna i skrivandets hantverk, ser till att varje deltagare vässar sin förmåga som skribent och ger individuell feedback på övningstexterna.

Kursen äger rum i våra nya lokaler på Saltmätargatan i Stockholm under 2+1 dagar med föreläsningar och skrivövningar samt med hemuppgifter mellan kursdagarna.

Datum öppen kurs  18, 19 november och 11 december

Pris 13 000 kr exklusive 25 % moms

Kursen kan också genomföras för en grupp inom en organisation.

Arenauniversitetet har erfarenhet av att utbilda politiska sekreterare i riksdagen, landsting och EU-parlamentet.

Anmälan öppen kurs