Arenauniversitetet har anordnat skrivkurser i många år. Bland våra uppdragsgivare finns LO,
 SEKO, ABF Norra Stor-Stockholm,
 Folkets Hus och Parker,
 Handisam,
 IF Metall,
 Miljöpartiet i riksdagen,
 Socialdemokraterna i Stockholms län,
 Socialdemokraterna i riksdagen,
 Kommunal.

Camilla Björkman
 Projektledare, Jusek

Att skriva opinionsbildande texter, våren 2013

Det var nyttigt att se min egen organisations språk från utsidan och öva på att gestalta språket för att verkligen möta läsaren. Eftersom jag har fått verktygen och strukturen för en debattartikel, går det också snabbare att skriva idag. Jag har blivit inspirerad att skriva mer.

 Anna Sunesson, Personalenheten, Kommunal

Beställare av Arenauniversitetets skräddarsydda skrivkurser

Från att det fanns ett behov av att skriva bättre, så utvecklades samarbetet till kommunikation i stort. Idag har vi anordnat sju utbildningar, för anställda på vårt förbundsskontor, för utrednings-, IT- och kommunikationsenheten samt för alla enhetschefer. Alla medarbetare men särskilt cheferna bär ju organisationens varumärke och då är kommunikationen, och vilka man når, särskilt viktig.

En effekt av utbildningen är att vi idag har en större medvetenhet och förståelse för vikten av kommunikation, vi har fått ett annat språkbruk om kommunikation. Som en chef hos oss sa: ”Det var inte bara en kommunikationskurs, utan också en ledarskapskurs.” Det handlar om ta ansvar för vad man förmedlar och att lyssna.

Läraren hade verkligen en unik pedagogisk förmåga. En kursdeltagare uttryckte sig såhär: ”Jag har aldrig fått något jag skrivit så sönderrättat, men ändå känt att – gud vad bra jag är.

Alf Mellström, ordförande Seko, Posten.

Skrivkurs för förtroendevalda, hösten 2012.

Jag får reaktioner från fackliga kollegor att vår information nu är bättre och tydligare. Kursen lärde mig en modell för att skriva kortare, men framförallt mer läsvärt.

Sagt om Tomas Lindboms kurs i att skriva opinionsbildande texter

”Bra och behaglig att lyssna på med mycket ”skrivtekniska tips” som jag gillar mycket”

”Jag har fått redskap, en modell, ett tankesätt att använda när jag skriver. Och jag har fått möjlighet att diskutera språk!”

”Tomas visar konkreta verktyg som man kan luta sig mot i sitt skrivande, både professionellt och privat”

”Jag har fått redskap, en modell, ett tankesätt att använda när jag skriver. Och jag har fått möjlighet att diskutera språk!”

Läs mer om våra kurser och om att läsa på Arenauniversitetet

Läs mer om vad Arenauniversitetet kan erbjuda din organisation

Kontakta Johanna Lindell för mer information.

E-post: johanna.lindell@arenagruppen.se

Välkommen till Arenauniversitetet!

Några av våra uppdragsgivare

LO
SEKO
Runö Utbildnings- och Utvecklingscentrum
ABF Norra Stor-Stockholm
Folkets Hus och Parker
Handisam
IF Metall
Miljöpartiet i riksdagen
Socialdemokraterna i Stockholms län
Socialdemokraterna i riksdagen
Kommunal