Målet med kursen att deltagarna ska få lära sig att påverka skriftligt med politiska budskap i vid mening – på papper och på nätet

Innehåll i kursen:

  • Övningar i att gestalta en text
  • Modeller för disposition av olika typer av opinionsbildande texter
  • Övningar och genomgångar av främst följande typer av texter: insändare/debattartiklar, krönikor och motion/skrivelse/ PM.

Deltagarprofil:
Deltagarna skriver eller vill skriva opinionsbildande texter. Det krävs inga särskilda förkunskaper men deltagarna bör gärna kunna visa upp ett eller ett par exempel på påverkanstexter som de skrivit. De kan vara av typen blogginlägg, insändare, debattartiklar, krönikor i tidning eller på nätet. Motioner eller skrivelser till beslutsfattande församlingar går också bra.

Kursledare:
Tomas Lindbom

Kurslitteratur
Tomas Lindbom: Skriv – för att bli läst

Pris
7 200 kr + 25 % moms

Datum och ort
13-14 mars 2013 i Stockholm

Anmälan

Maila karin.thorasdotter@arenagruppen.se