Arenauniversitetet håller en work shop om sociala medier för en mindre grupp förtroendevalda. Work shopen ska ge deltagarna en förståelse för grunderna med sociala medier som kommunikationsform och hur man kan använda mediet utifrån sina syften. Vi varvar föreläsning med praktiska övningar.

Exempel på frågeställningar :

Vad är Twitter och hur kan man använda det?
Hur får man andra att följa det man skriver?
Hur kan man sprida information om sin verksamhet?
Hur kan man kommunicera med läsare/användare?