På den här skrivutbildningen, tänkt för 2-5 personer, tar vi utgångspunkten i de skrivbehov du har i ditt arbete. Vi går igenom praktiska skrivråd, regler och normer för att skriva enkelt och rakt. Vi skriver egna texter och går igenom dem tillsammans.

Målet är att deltagaren ska känna sig säkrare på formerna i det egna skrivandet och våga ta ut svängarna med utgångspunkt från dessa former.