Arenauniversitetet håller en work shop i medielogik och skrivande. Gruppen ska genom teori och praktik få möjlighet att utveckla sitt skrivande av debatterande texter.